Vznikl web

Iniciován Jiřím Pilátem, a podle jeho připomínek, se zrodil a vyvíjí se web osady.