Složení osadního výboru

Předseda:
Jiří Pilát - tel. 602490018

Členové:
Dana Kolářová
Štefan Härtel
Václav Plzák
Kateřina Hrudková

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain